Úřední deska

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, viz příloha.

Vyvěšeno: 
09.12.2019 - 31.12.2022