Operační program Evropská územní spolupráce

LOGO EUSOperační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Projekty města spolufinancované z tohoto programu:

Kulturní léto 2009 České Budějovice I

V rámci tohoto projektu se uskutečnily celkem 3 kulturní a sportovní akce (vstupné zdarma): Den plný her „Pohoda na ostrově“ (hry, soutěže, zábava pro malé i velké); „Festival pouličních umění“ – Svatý Pouliční Rozhlas Divadel (festivalová a divadelní produkce v centru města, workshopy, učňovské dílny); „Najdi si svou bednu“ (veřejná výtvarná dílna studentů z výtvarných škol). Akce byly přístupné široké veřejnosti.

Celkové náklady: 534.800,-
Přidělená dotace: 336.000,-

Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008 v Českých Budějovicích - kulturní a historický odkaz koněspřežné dráhy

Jednalo se o oficiální zahájení Dnů evropského dědictví v Č. B. Zpřístupnění památek ve městě bylo zpestřeno doprovodným programem, který se konal na několika místech Č. Budějovic, např. vyhlášení soutěží pro návštěvníky kulturních památek, staročeský jarmark s ukázkami lidových řemesel, představení pouličních divadel, hudební koncerty, ukázka koněspřežné dráhy s programem pojatým jako dobové ukázky života a zábavy, rytířské ležení a ukázky života v době Přemysla Otakara II. doplněné turnajem, dobovými hrami, vystoupením tanečníků, kejklířů, šermířů a hudebníků, projížďky na lodích a řada tematických výstav.

Celkové náklady: 342.268,-
Přidělená dotace: 246.050,-

Z Dispozičního fondu Cíl 3 - Bavorsko byl realizován projekt:

U nás, u vás, každý den

Obsah projektu je založen na vzájemné propagaci města České Budějovice ve spolupráci s partnerem – Touristisches Service Center v německém Regenu. (Spolupráce s partnerem z vymezeného území Bavorska je jednou z podmínek získání dotace.) Hlavním cílem projektu je geneze počátečních podmínek pro vytvoření společné platformy spolupráce mezi oběma partnery v oblasti plánování a realizace společného marketingu a produktů v cestovním ruchu.

Celkové náklady: 232.290,-
Přidělená dotace: 174.220,-