Opětovné zprovoznění školního zvonu

Slavnostním dnem byl 22. červen 2017, kdy se uskutečnilo rozeznění zvonu z roku 1899 k příležitosti zahájení etapy obnovení samostatné existence školy v Nové ulici.

Tato událost byla rovněž symbolickým vyjádřením úcty k tradicím a hodnotám, které se snaží pedagogové této ZŠ vštípit svým žákům. Akce se za město České Budějovice zúčastnil náměstek Petr Holický.