Oprava fasády uzavře Radniční ulici v sobotu 17.6.2017 od 8.00 do 14.00 hodin

Úplnou uzavírku Radniční ulice si vyžádají práce z vysokozdvižné plošiny u objektu radnice za účelem opravy nátěru levé radniční věže. Objízdná trasa není stanovena. Komunikace bude uvolněna ihned po ukončení prací.

DIO