Oprava mostu v ulici U Černé věže

Popis prací

Předmětem stavebních prací je oprava mostu přes Mlýnskou stoku, která spočívá v odstranění vozovky, povrchu chodníků, zábradlí, obrubníků, izolace a dalších prvků konstrukce. Spodní stavbu i nosné konstrukce čeká otryskání tlakovou vodou, oprava trhlin v betonu a přespárování kamenného zdiva. Vozovka bude po dokončení opět dlážděná v šířce 3,75 metrů. Na předmostích plynule naváže na stávající stav. Celková délka úpravy komunikace činí 14 metrů. Chodníky budou od vozovky oddělené kamennými obrubníky s výškou odrazné hrany 145 mm. Záchytný systém bude tvořen ocelovým zábradlím se svislou výplní a trubkovým madlem. S úpravou koryta pod mostem se nepočítá. Před zahájením samotné opravy mostu uskuteční společnost EG.D realizaci přípojných míst pro pokládku NTL plynovodu. Touto činností, která je zcela v v režii EG.D, došlo k prodloužení uzavírky mostu o 3 týdny.

Dopravní opatření

Oprava mostu bude prováděna za celkové uzavírky ulice U Černé věže. Vjezd na náměstí Přemysla Otakara II. ze směru od ulice Na Sadech bude možný ulicí Karla IV. Pěší mohou využívat blízké mosty v ulici Plachého a Kněžské. K dispozici jsou podrobná dopravní inženýrská opatření (DIO).

Obchody a provozovny v ulici U Černé věže a Hradební zůstávají bez omezení včetně IN STYLE taneční obuv, BENU lékárna, Boutique SIRAEL originální móda, Bistro na lžíci, Alena Zevlová (dámské prádlo), MYLERIE design obuv pro děti. 

Investoři

Oprava mostu - statutární město České Budějovice, zhotovitel EDIKT, a.s.

Výměna NTL plynovodu - společnost EG.D, a.s.

Harmonogram prací

  • 19.5.2023 / uzavření ulice, zahájení prací na výměně plynovodů, doba realizace 22 dní
  • 9.6.2023 / zahájení stavebních prací na opravě mostu, doba realizace 80 dní
  • 28.8.2023 / předání dokončení stavby
  • 29.8. - 31.8. 2023 / uvedení do provozu (po vydání rozhodnutí o předčasném užívání)
Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 4. 5. 2023.