Oprava povrchu komunikace v ulici Františka Ondříčka - dopravní omezení

 

Částečné i úplné omezení provozu bude v ulici Františka Ondříčka, konkrétně v úseku od ulic Dlouhá včetně křižovatky po Josefy Kolářové. „Bude se tam opravovat komunikace ve stávajícím profilu, což znamená odfrézování vozovky a pokládku nové obrusné vrstvy. Zároveň  dojde i na opravy poklopů kanalizačních šachet a vodovodních šoupat,“ přiblížil náměstek primátora Petr Podhola.

Dvě etapy dopravního omezení.

I.etapa od 6.6. do 12.6.2016 – částečné omezení parkování, průjezd možný, bude prováděna výměna silničních obrubníků v délce cca 70m.

II.etapa od 13.6. do 19.6.2016 – zákaz parkování, celková uzavírka, povrch bude frézován, opravovat se budou šachty, vpustě, poté dojde k pokládce nového asfaltového povrchu a obnově dopravního značení.

Plná uzavírka bude tedy trvat pouze 7 dní. Objízdné trasy viz přiložené dopravně inženýrské opatření. Celková cena je 1 561 640 korun.

Dopravně inženýrské opatření 1

Dopravně inženýrské opatření 2