Oprava povrchu komunikace v ulici Na Zlaté stoce omezí dopravu

 

Úplné omezení provozu v ulici Na Zlaté stoce v úseku od ulice Branišovská po ulici Antonína Sovy si vyžádá oprava komunikace. „Bude provedeno odfrézování vozovky, pokládka nové obrusné vrstvy a zároveň budou opraveny i poklopy kanalizačních šachet a vodovodních šoupat. Zhotovitelem je firma STRABAG a.s. Stavební práce budou zahájeny 16.3.2016,“ upozorňuje náměstek primátora Petr Podhola s tím, že úplná uzavírka potrvá tři týdny.

Dopravně inženýrské opatření