Oprava povrchu vozovky v ulici Husova v úseku u Canisu – ulice Krčínova

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky stávající komunikace v části Husovy třídy, konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí U Dráhy v Českém Vrbném do křižovatky s ulicí Krčínovou. „Opravovat se bude úsek dlouhý 500 metrů v šířce dvou jízdních pruhů, což je 6 metrů včetně vodících proužků a zpevněné krajnice,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že navržené stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu odfrézováním, vybourání poškozených obrub a osazení nových, vyrovnání a zhutnění podkladních vrstev komunikace, položení asfaltové vrstvy na vozovku včetně napojení sjezdů a čištění nánosů ve stávajícím příkopu. Práce si vyžádají úplnou uzavírku od 8. do 28. listopadu 2021 a bude je provádět společnost EUROVIA CS, a.s.

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 3. 11. 2021.