Oprava Samsonovy kašny finišuje

Zařízení staveniště je už odstraněno a pracuje se pouze uvnitř v šachtě, od 28.11. do 1 .12. bude spuštěn zkušební provoz a 2.12. dojde k přejímce stavby a o dva dny později ke kolaudaci.

Celkové náklady včetně DPH 2,4 miliony korun. Práce začaly v polovině září a kromě drobných restaurátorských úprav při nich došlo k osazení nové technologie pro úpravu vody, k odstranění řas a očištění soch a celé kašny.