Organizační zajištění

Složení Řídícího výboru

/ Složení Řídícího výboru / Více

Složení pracovní skupiny IPRM Levý břeh + kontakty

/ Složení pracovní skupiny IPRM Levý břeh + kontakty / Více

Složení pracovní skupiny IPRM Tématický + kontakty

/ Složení pracovní skupiny IPRM Tématický + kontakty / Více

Složení pracovní skupiny IPRM sídliště Máj + kontakty

/ Složení pracovní skupiny IPRM sídliště Máj + kontakty / Více