Osvětlení kostela

Noční osvětlení kostela Svaté Rodiny.Noční osvětlení památky vyšlo na 765 tisíc korun a zajistila ho společnost Eltodo, která v Českých Budějovicích spravuje veřejné osvětlení.

Kostel osvěcuje kombinace 18 reflektorů a 13 zemních svítidel. Reflektory ozařují stěny kostela plošně a zemní svítidla zespodu zvýrazňují jeho architektonickou členitost.

Současně s instalací nového osvětlení město nechalo vyčistit také fasádu kostela.

Poprvé byl kostel Svaté Rodiny osvětlen během páteční noci 26. října 2007.

Podrobné informace o nočním osvěltení najdete v článku Jaroslava Smetany pro odborný časopis Světlo 1/2008.