Otavskou ulici za Globusem čeká oprava

Plánovaná oprava vozovky v ulici Otavská za Globusem začne 31. března a potrvá do 15. dubna 2018. „Opravovat se bude obrusná vrstva vozovky v celkové délce 800 metrů. Součástí stavby jsou lokální sanace podkladních vrstev, položení nového povrchu komunikace v celkové ploše 6800 m2, výměna poškozených obrubníků a oprava odtokových vpustí do drenážních příkopů,“ přibližuje rozsah náměstek primátora Petr Podhola s tím, že předpokládaná doba výstavby se vlivem koordinace dopravních opatření zkrátila na 15 dnů. „Konkrétní etapizace stavebních prací byla projednána a odsouhlasena se zástupci přilehlých obchodních domů,“ dodává náměstek.

Zhotovitelem stavby je SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH.

Cena díla včetně DPH je 6 730 810 korun.

 

Dopravní informace:

Frézování vozovky bude probíhat za provozu, kdy v pracovním místě bude provoz řízen proškolenými pracovníky. Z tohoto důvodu je nutno, aby řidiči dbali zvýšené opatrnosti.

Práce jsou plánovány tak, aby uzavírky jednotlivých úseků komunikace co nejméně omezovaly provoz v dotčených obchodech a zařízeních. Úplné uzavírky těchto úseků jsou plánovány vždy na víkend nebo státní svátek. Motoristé budou naváděni na objízdné trasy přes Husovu třídu, případně po silnici č. I/20, dle momentálně probíhající etapy dopravního omezení.

V závislosti na probíhající etapě budou zrušeny zastávky MHD „Globus“ a „Nákupní centrum Géčko“. Náhradní objízdná trasa pro MHD bude vedena po komunikaci spojující ulici Otavská a Husova třída okolo prodejny Jysk.

Parkoviště u křižovatky Otavská – Krčínova (u čerpací stanice pohonných hmot) bude zčásti sloužit jako zařízení staveniště.

 

DIO

HMG Otavská

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 23. 3. 2018.