Otázka pro náměstkyni primátora Ivanu Popelovou - otevření cyklostezky a lávky v ul. E.Pittera

Novou  cyklististickou stezku podél řeky Vltavy a lávku v ulici E. Pittera  jistě velmi  ocení milovníci jízdy na kole, kterých je právě v našem městě bezpočet. Stavba, za kterou město celkem zaplatilo částku přesahující třicet milionů korun je dokončena a její slavnostní předání k užívání veřejnosti je plánováno na  22.června  od 14 hodin. Můžete krátce celou stavební akci zrekapitulovat?

„Stavba byla zahájena už v listopadu 2004 přeložkami inženýrských sítí, vypracována byla realizační dokumentace a v první polovině roku 2005 byly dokončeny přípravy na založení spodní stavby lávky a zahájeny zemní práce na  cyklostezce. S ohledem na omezené prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o které město požádalo, byla nakonec stavba rozdělena na dvě etapy. Během  první byla vybudována  cyklistická stezka v délce 420 m od silničního mostu v Mánesově ul. u Vodárny až k lávce v ul. E. Pittera včetně lávky přes Vltavu. Tato část navazuje na  stávající cyklostezku kolem bývalé Sodovkárny a pokračuje k budoucí obytné zástavbě a přes novou lávku se pak plynule napojuje na stávající cyklotrasu směr Rožnov a komunikaci E. Pittera ve směru na Modrý most v Havlíčkově kolonii. V druhé etapě bude dokončena zbývající část cyklistické stezky v délce cca 260 m, která navazuje na komunikaci po levém břehu Vltavy směrem na Trilčův jez a Litvínovice.“