Otázka pro náměstkyni primátora Vlastu Bohdalovou-přiznání stipendií

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy každoročně vyhlašuje  výběrové řízení na přiznání stipendia pro studenty středních a vysokých škol v ČR a v zahraničí, kteří mají trvalý pobyt v Českých Budějovicích. Stejně je tomu i pro školní rok 2006 / 2007. Co je potřeba k získání finančního příspěvku udělat?

„V první řadě je třeba podat žádost a k ní doložit základní osobní údaje, kontakt, potvrzení o studiu na příslušné střední nebo vysoké škole,  ověřené prohlášení o místě trvalého bydliště v Českých Budějovicích, základní údaje o finanční náročnosti studia a o hmotné a sociální úrovni rodiny žadatele – čestné prohlášení o uvedení všech ročních příjmů v rodině za kalendářní rok 2005 a u žáků a studentů poslední rozhodnutí Úřadu sociální péče. Písemné žádosti se zasílají na adresu: Magistrát města České Budějovice,Nadace pro podporu vzdělávání a vědy,k rukám pí.Scheicherové, náměstí Přemysla Otakara II., č. 1 a 2, České Budějovice. Připomínám, že uzávěrka výběrového řízení je 22.září 2006.“