Otázka pro statutárního náměstka primátora Juraje Thomu

„Tím, že se Českých Budějovicím podařilo získat ze strukturálních fondů  Evropské unie  téměř patnáct milionů korun a dalších pět vynaloží ze svého rozpočtu mohou konečně nahradit na trase městské hromadné dopravy mezi sídlištěm Vltava a Českým Vrbným autobusy trolejbusy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Připomínám, že zmíněný úsek, vede druhým největším sídlištěm a přes nové obchodní centrum do Českého Vrbného, kde bude vybudována konečná stanice. Výměna stávajících autobusů za trolejbusy přispěje nejen k významnému zlepšení životního prostředí snížením výfukových zplodin, ale sníží se také hlučnost provozu MHD a dojde i k úsporám nákladů na paliva a energie.“