Otevření bytového domu Vrbenská 4 po rekonstrukci

Zpráva o průběhu prací v letech 2014-2015

Dosavadní stav budovy byl nevyhovující, zejména v místě pavlačové stěny, přes kterou jsou situovány vstupy do jednotlivých bytů.
Fasáda objektu (především severní strana) byla poškozena pronikáním vody a způsobovala postupné odpadávání omítek, bylo nutno vyměnit i část poškozených oken.
Dne 1.9.2014 byla zahájena kompletní rekonstrukce nestabilní obvodové stěny pavlače (tj. vybourání všech oken na pavlači, vybourání veškerého staticky narušeného parapetního zdiva, vyzdění nového zdiva pavlače s dostatečným ukotvením do nosných konstrukcí, osazením nových oken, šikmá podlaha pavlače byla vyrovnána).
V souvislosti s tímto zásahem do obvodového pláště se dále v návaznosti provádělo kompletní zateplení celé fasády objektu s výměnou dalších poškozených okenních výplní.
Byly provedeny nové anténní rozvody z půdy do všech bytových jednotek. Dále byl zateplen strop nevytápěného suterénu.
Dne 23.6.2015 byly zahájeny práce na opravách 21 bytů, včetně kompletní výměny stávajících stoupaček, šlo především o opravy omítek, maleb a nátěrů, výměny podlah, výměny zárubní, dveří, kuchyňských linek, obkladů a dlažeb, opravy VZT a elektroinstalací.
Dne 3.8.2015 byly zahájeny práce na přístavbě nového výtahu, došlo ke zrušení tří bytů v prostoru propojení výtahu s budovou. Byly nově zrekonstruovány dva byty dotčené přístavbou výtahu.
Dále byla zrekonstruována stávající vodovodní přípojka, která svou kapacitou byla již nedostatečná. V pravé části půdy byla nově zřízena sušárna prádla.
Dne 12.11.2015 byly zahájeny opravy venkovních zpevněných ploch. Byla opravena stávající příjezdová komunikace, přilehlý chodník se zpevněnou plochou a došlo k výměně vpustí pro odvodnění zpevněných ploch.
Byly opraveny i sklepní prostory domu.

Zdroj: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.