Otevření mateřské školy Emy Destinnové

Ve čtvrtek 31. 8. byla slavnostně otevřena další mateřská škola - Duhová školka v ulici E. Destinnové.

 Slavnostního otevření a přestřižení pásky se ujali náměstci primátora Petr Podhola a Petr Holický, dále také ředitelka školy a představitelé zhotovitelských firem. Součástí je také nová jídelna a dětské hřiště.

Přejeme všem předškolákům i paním učitelkám, ať se jim v nové školce líbí.