Otevření Národního informačního a poradenského centra ve výstavbě

Dne 26. 5. 2017 proběhlo slavnostní otevření Národního informačního a poradenského centra ve výstavbě. Středisko vzniklo po dlouholeté přípravě a ve spolupráci s partnery v oboru stavebnictví, vybavení a služeb, kteří patří k velkým a silným společnostem na trhu. Hlavním cílem je přiblížit všem budoucím stavebníkům stavbu tak, aby neměli zbytečné obavy a eliminovali možné nedostatky při výstavbě.

Významná je také spolupráce centra s městem České Budějovice. Akce se zúčastnil náměstek František Konečný, který přebral slovo a slavnostně přestřihl pásku.