Otevření úseku dálnice D3 Borek - Úsilné

Ve středu 27. září 2017 byl předán řidičům nově vybudovaný úsek dálnice D3 Borek – Úsilné. Za účasti ministra dopravy, zástupců zhotovitele a dalších subjektů, které se na realizaci projektu spolupodíleli, slavnostně přestřihl pásku i primátor Jiří Svoboda.

Otevření úseku je dobrou zprávou nejen pro řidiče, kterým se tak zrychlí jejich cesta, ale zejména pro obyvatele Borku i navazujících částí Českých Budějovic. Snížení dopravní zátěže, hluku a imisí je pro ně dlouho očekávanou úlevou,“ uvedl k novému úseku dálnice primátor.

Význam stavby ještě vzroste po dobudování dalších navazujících úseků dálnice D3, které Ředitelství silnic a dálnic ČR v současnosti připravuje či realizuje. „Spokojený budu v momentě, až uvidím blížící se České Budějovice z dálnice v jižním směru, tedy od rakouských hranic,“ dodal primátor.