Úřední deska

Oznámení o pokračování územního řízení - Novostavba veřejného osvětlení v ul. Jeremiášova v úseku ulic Rudolfovská - J. Š. Baara

 

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

Novostavba veřejného osvětlení v ulici Jeremiášova v úseku ulic Rudolfovská - J. Š. Baara v Českých Budějovicích

na pozemku parc. č. 4102/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4173 (ostatní plocha), parc. č. 4259/1 (ostatní plocha), parc. č. 4496 (ostatní plocha), parc. č. 4543 (ostatní plocha), parc. č. 4577 (ostatní plocha), parc. č. 4736/1 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 3. 

 

Vyvěšeno: 
25.05.2023 - 12.06.2023