Úřední deska

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor zdravotnictví oznamuje uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byla MUDr. Jana Vlachová, viz. příloha.

Vyvěšeno: 
30.08.2021 - 28.02.2022

Seznam příloh