Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.

Dne 21.10. 2022  od 80,, hod   do 10,00 hod.

Vypnutá oblast Čšeské Budějovice 2, Fr. Ondříčka 30.

Viz příloha.

 

Vyvěšeno: 
21.09.2022 - 21.10.2022