Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.

Dne 19.10. 2022  od 8,00  do 10,00 hod.

Vypnutá oblast České Budějovice2, Fr. Ondříčka 18,

Viz příloha.

Vyvěšeno: 
21.09.2022 - 19.10.2022

Seznam příloh