Úřední deska

Oznámení o úplné aktualizaci územně analytických podkladů

Úřad územního plánování Magistrátu města České Budějovice má povinnost průběžně aktualizovat územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 4 roky pořídit úplnou aktualizaci ÚAP.

V pořadí již 5. úplná aktualizace ÚAP musí být pořízena do 31. 12. 2020. Žádáme Vás na základě § 28 odst. (2) SZ o potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti Vámi poskytnutých údajů o území v rozsahu správního území ORP České Budějovice.

Toto oznámení je určeno všem poskytovatelům údajů o území, kteří mají zákonnou povinnost poskytovat údaje o území a dále poskytovatelům identifikovaným na základě metodického návodu Ministerstva pro místní rozvoj – Metodiku sledovaných jevů pro ÚAP.

Toto oznámení se je určeno i těm poskytovatelům, kteří doposud žádná data neposkytli, avšak mají tuto povinnost.

 

Přílohy:

  • veřejná vyhláška v plném znění
  • příloha č. 1 - pasport

 

Vyvěšeno: 
05.02.2020 - 24.05.2020