Úřední deska

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže

Ministerstvo financí vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku, viz. příloha.

Vyvěšeno: 
21.10.2021 - 07.12.2021