Úřední deska

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - novostavba bytového domu v ul. Dlouhá, Č. Budějovice 2

Novostavba bytového domu 1. NP - 6. NP (šesté nadzemní podlaží je ustupující), venkovní domovní rozvod vodovodu v ulici Dlouhá, České Budějovice na pozemku parc. č. 807/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 807/14 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 2

Vyvěšeno: 
24.05.2023 - 09.06.2023