Oznámení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku

Přestupek lze oznámit na příslušném oddělení Policie ČR. Ta je ze zákona povinna přijmout oznámení  a učinit ve věci nezbytná šetření.

Řízení o přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. b) a c) anebo podle odst. 2 písm. b) spáchaných mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm.) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Obdobně je souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku nutný v řízení o přestupku proti majetku podle § 8 odst. 1 nebo 3 spáchané mezi osobami blízkými.

Správní orgán poučí osobu přímo postiženou spácháním přestupku, je-li mu známa, o právu podle odstavce 1 a určí jí lhůtu k podání souhlasu. Lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. Souhlas lze podat písemně (neformálním způsobem), přímo u správního odboru – oddělení majetkových přestupků nebo do protokolu. Podání souhlasu není nijak zpoplatněno.

Účastníky řízení o přestupku jsou osoba obviněná ze spáchání přestupku, poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody a vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

Potřebujete pouze doklad totožnosti, případně písemné materiály související s oznamovanou věcí. Předložení a navržení důkazů, případně poskytnutí souhlasu s vyžádáním si lékařské zprávy, pokud souvisí s přestupkovým řízením, které správní orgán vede.

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Správní odbor, oddělení přestupků, budova Jeronýmova 1, 2. poschodí

 jméno číslo dveří telefon e-mail
 Trávníček Libor, vedoucí oddělení  317  386 805 011  TravnicekL@c-budejovice.cz
 Krbec Ladislav  315  386 805 014  KrbecL@c-budejovice.cz
 Zigo Miroslav  314  386 805 015

 ZigoM@c-budejovice.cz

 

 Kožíšek Vladimír  316  386 805 018  KozisekV@c-budejovice.cz
 Janouš Ivan  310  386 805 012  JanousI@c-budejovice.cz
 Kovář Petr  314  386 805 027  KovarP@c-budejovice.cz
 Zaviačič Jiří  316  386 805 017  ZaviacicJ@c-budejovice.cz

 Matoušková Petra

  Zloch Dalibor

 311

 315

 386 805 019

 386 805 016

 MatouskovaP@c-budejovice.cz

 ZlochD@c-budejovice.

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30
Stránka byla upravena 26. 6. 2020.