Památková péče

Příspěvek z Programu regenerace městské památkové rezervace

/ O příspěvek z Programu městské památkové rezervace lze požádat pouze na objekt, který byl prohlášen kulturní památkou. / Více

Stanovisko k obnově kulturní památky a objektu v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu

/ Jak požádat o závazné stanovisko na odboru památkové péče magistrátu města (orgán státní správy v oblasti památkové péče) při stavebních úpravách památkově chráněného objektu. / Více