Pamětní kniha města České Budějovice - listování s primátorem Jiřím Svobodou

Pamětní kniha města České Budějovice

Listování Pamětní knihou města patří k nevšedním zážitkům. Je výjimečná, budí respekt a její kožené vazbě vévodí městský znak. Stovky lidí v ní zanechaly svůj otisk. Je výpovědí o době, z pohledu historických událostí nedávno minulé. Na svých stránkách nese příběhy a nabízí zamyšlení. Otevíráme ji spolu s primátorem Jiřím Svobodou.

Podpisy významných 

„Těch podpisů významných osobností  politického, ale i kulturního či sportovního života je tady hodně. Například v roce 1995 k nám zavítal švédský král  Karel Gustav, rok před ním tehdejší prezident Václav Havel. Pravděpodobně nejpočetněji  jsou tady zaznamenány návštěvy velvyslanců různých zemí. Od Izraele  přes Lotyšsko, Lucembursko, bývalý Sovětský Svaz, Itálii, Švýcarsko, Indonézii, Jihoafrickou republiku, Peru, Čínu, Malajsii, Ameriku, Mexiko, Kubu, Bulharsko, Japonsko, Indii a mnoho dalších. V knize najdeme i podpis známého a slavného amerického spisovatele Ed McBaina, hudebního skladatele K.V. Štěpky, potomků Augusta Zátky, ale i československých olympioniků, českobudějovických mistrů republiky ve volejbale a úspěšných  hokejistů, mistrů světa i vytrvalostního chodce Juraje Puciho.“

Co se ve městě dělo 

„V knize najdeme i záznamy o různých událostech. Můžeme se tak dočíst například o zasedání nejvyšších představitelů Esperantských svazů, přijetí příslušníků armád Varšavské smlouvy, ale i Společnosti pro racionální výživu, konferenci kardiologů, urologů i sympoziu spektroskopickém. Najdeme tady i připomenutí o slavnostním odhalení rekonstruované Samsonovy kašny, znovuodhalení pomníků J.V. Jirsíka a A. Lanny, slavnostech fontány i významných  výročích jihočeských divadelních scén.“

Historie usnadní cestu k budoucnosti

„Obecně platí, že bez znalosti historie nelze tvořit budoucnost. Pro město, ve kterém máme svůj domov to platí dvojnásob. Jsem rád, že každá doba v sobě nese něco důležitého a že právě o tom Pamětní kniha vypovídá.“