Pansofie pomáhá městu, město pomůže Pansofii

Kulturně vzdělávací centrum Pansofie požádalo město o symbolické nájemné. Přišlo o dotaci od ministerstva práce a sociálních věcí.
Českobudějovické kulturně vzdělávací centrum Pansofie se obrátilo na radu města s žádostí o snížení nájmu v objektu, který je v majetku města.
„V našem městě Pansofie zajišťuje řadu služeb pro rodiny, od aktivit pro budoucí rodiče, přes tvořivé aktivity pro malé děti až třeba po informačně společenské centrum a dětské skupiny pro děti od dvou let. Projekt Město pro rodinu opakovaně uspěl v soutěži Obec přátelská rodině,“ vypočítává přínos rodinného centra náměstek primátora Tomáš Bouzek.
Pansofie se ocitla v ekonomických obtížích poté, co nezískala dotace od státu. „Pansofie zajišťuje svůj provoz z dotací od města, Jihočeského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Město v letošním roce poslalo 90 tisíc korun, konkrétně na volnočasové aktivity či informačně společenské centrum, kraj přispěl 11 tisíci korunami. Dotaci od ministerstva ale letos centrum nezískalo. Ocitlo se tak v existenčně tíživé situaci,“ vysvětluje náměstek, proč se rada města žádostí vážně zabývala. Vyšla Pansofii vstříc a poskytla centru dané prostory za symbolické nájemné ve výši sto korun měsíčně.