Park Čtyři Dvory - dodatečné informace

Dodatečné informace

k veřejné zakázce Park Čtyři Dvory České Budějovice

Doplňkové podklady:

DP.01

 | Výpis z archivních rešerší inženýrsko geologických poměrů v prostoru bývalého vojenského cvičiště

DP.01 | Příloha k Výpisu z archivních rešerší inženýrsko geologických poměrů v prostoru bývalého vojenského cvičiště

DP.02 | 1 Spojka Strakonická – M.Horákové / situace

DP.02 | 2 Spojka Strakonická – M.Horákové / vzorové řezy

DP.03 | Úprava urbanistické studie vojenské cvičiště

DP.04 | Cyklogenerel / výkres B2

DP.05 | Biologické hodnocení území

DP.06 | Systém údržby parku Stromovka

DP.07 | Demografické údaje

DP.08 | Stávající vegetace