Park Čtyři Dvory - fotodokumentace výstavby

Záměrem města je přetvořit toto území na městskou čtvrť, ve které bude možné realizovat chybějící občanskou vybavenost pro přilehlá sídliště. Po provedeném vyčištění území a demolici nevhodných objektů dochází k realizaci síťě vnitřních komunikací a cyklostezek, parku s potřebným zázemím. Součástí budou hřiště, plochy a stanoviště pro hry. 

Projekt, jehož název je Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Realizovaná stavba nabídne sportovně rekreační aktivity reagující na místní podmínky a umožňí aktivní oddych, pohyb i relaxaci různým věkovým skupinám obyvatel města i jeho návštěvníkům. Zásadou je volný přístup a prostupnost území. Termín dokončení realizace tohoto projektu je stanoven na měsíc srpen 2014.

ZTV I. etapa PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K PARKU /2013 - 2014/

Od měsíce ledna 2014 realizace vlastního projektu PARK ČTYŘI DVORY

Zde jsou filmové záběry   ptačí pohled na stavenište před zahájením stavby