Parkovací dům Na Dlouhé louce České Budějovice

Popis akce

Záměr investiční akce je vybudovat v místě stávajícího parkoviště u Všesportovní haly parkovací dům včetně veškerého napojení na dopravní infrastrukturu. Tím dojde částečnému řešení stávajících problémů s parkováním v dotčené lokalitě Dlouhá louka v Českých Budějovicích. Parkovací dům bude v docházkové vzdálenosti do centra města a v době konání sportovních utkání nebo kulturních akcí ve Všesportovní hale, v Budvar aréně nebo na fotbalovém stadionu zabezpečí důstojné parkování alespoň pro část návštěvníků.

Dílo bude realizováno metodou dodávky tzv. Design&Build, kdy zhotovitel stavby je zároveň odpovědný i za projekční přípravu díla a za zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace. Tento postup umožňuje ponechat zhotoviteli stavby prostor pro uplatnění inovativních řešení.

Předpoklad zahájení realizace

srpen 2021 (zahájení projektové přípravy)

Předpokládaný termín dokončení výběru zhotovitele

červenec 2021

Finanční prostředky

cca 120 mil. Kč bez DPH

Více informací k parkovacímu domu 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 5. 3. 2021.