Parkovací místa Máj

Popis akce

Předmětem této stavby je výstavba místní komunikace, parkoviště a chodníků podél nových parkovišť vč. veřejného osvětlení v těsné blízkosti a s návazností na současnou točnu MHD v ulici A. Barcala, dle situace níže. Součástí prací je i výsadba zeleně, která jednak nahradí zeleň vykácenou v důsledku provedení stavby a jednak hlukově i opticky oddělí obytné domy od nově vybudovaného parkoviště.

Na realizaci jsou uzavřeny dvě smlouvy, smlouva č. 2021001604 na provedení stavebních prací vč. výsadby zeleně a smlouva č. 2021001605 na provedení následné pětileté péče o vysazenou zeleň.

Předpoklad provádění prací

stavební práce: 21. září 2021 - 20. prosinec 2021

předpokládaný termín výsadby zeleně: květen - červen 2022

Zhotovitel

SaM silnice a mosty a.s

Smluvní cena

stavební práce vč. výsadby zeleně: 8.861.021,25 Kč bez DPH

následná pětiletá péče o vysazenou zeleň: 250.000,- Kč bez DPH

 

 

Soubory ke stažení

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 11. 10. 2021.