Parkovací zóny – 3. etapa, JIH

 

Aktuální situace (stav k 19.5.2021) Veškeré relevantní připomínky zaslané v průběhu prezentací či v termínu určeném pro jejich zasílání byly zpracovatelem projektové dokumentace vzaty v potaz. Takto upravená projektová dokumentace byla následně zaslána k odsouhlasení Policii ČR. Na základě jejího stanoviska (vypořádání příp. připomínek) bude odbor dopravy požádán o vydání Stanovení místní úpravy. Tyto výše uvedené procesy ještě mohou výslednou podobu projektové dokumentace pozměnit, tudíž není v současné době zveřejněna.

Důvodem pro rozšiřování parkovacích zón ve městě je nutnost regulace počtu parkujících vozidel. V roce 2020 dokončilo město České Budějovice druhou etapu modrých zón, a to v severozápadní části města. Připravovaná třetí etapa se bude týkat oblastí Havlíčkovy kolonie, Lidické třídy po ulici Papírenská a přilehlých ulic. Zavedení modrých zón má rezidentům, tj. občanům, firmám a institucím v této oblasti, přinést zvýšení komfortu v podobě jistoty parkování. Tuto skutečnost potvrzují i průzkumy města a zkušenosti rezidentů v lokalitách, kde parkovací zóny již fungují.

Pro zapracování podstatných připomínek veřejnosti do projektu rozšíření zón ve 3. etapě připravilo město České Budějovice jeho veřejné projednání. S ohledem na současnou COVID situaci není možné uskutečnit hromadné setkání více osob, a proto prezentace projektu a projednání proběhne v online prostoru. To se uskuteční 26. a 28. ledna 2021. V době od 17:00 do 20:00 hodin jej bude možno sledovat na YouTube kanálu Statutárního města České Budějovice. Otázky k projektu bude možno klást autorském týmu prostřednictvím webové služby Slido. Tato služba zájemcům umožňuje rovněž hlasovat o již položených otázkách. Pokud stejná otázka zajímá více sledujících, mohou ji hlasováním upřednostnit.

Odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) k provozovanému parkovacímu systému ve městě jsou dostupné na portálu Parkování v Českých Budějovicích.

 

Připomínky k projektu lze zasílat do 15. února 2021 na adresu parkovani3@c-budejovice.cz.

Videozáznamy z projednávání projektu: úterý 26. ledna https://stream.c-budejovice.cz/Parkovani3_1.html a čtvrtek 28. ledna https://stream.c-budejovice.cz/Parkovani3_2.html

 

Foto z online projednání 26.1.2021

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 19. 5. 2021.