Parkovací zóny – 3. etapa, JIH

 

Projektová prováděcí dokumentace viz Soubory ke stažení níže

Důvodem pro rozšiřování parkovacích zón ve městě je nutnost regulace počtu parkujících vozidel. V roce 2020 dokončilo město České Budějovice druhou etapu modrých zón, a to v jihovýchodní části města. Připravovaná třetí etapa se bude týkat oblastí Havlíčkovy kolonie, Lidické třídy po ulici Papírenská a přilehlých ulic. Zavedení modrých zón má rezidentům, tj. občanům, firmám a institucím v této oblasti, přinést zvýšení komfortu v podobě jistoty parkování. Tuto skutečnost potvrzují i průzkumy města a zkušenosti rezidentů v lokalitách, kde parkovací zóny již fungují.

Parkovací zóny se od 1. prosince rozšiřují na jih města. O parkovací oprávnění mohou od 27. září 2021 žádat rezidenti, abonenti, vlastníci nemovitostí a pečovatelé, kteří prokážou vztah k dotčené oblasti a registrovanému vozidlu. Bližší informace zde .

Pro zapracování podstatných připomínek veřejnosti do projektu rozšíření zón ve 3. etapě připravilo město České Budějovice jeho veřejné projednání. To se uskutečnilo 26. a 28. ledna 2021 v online podobě prostřednictvím YouTube kanálu Statutárního města České Budějovice. Otázky k projektu bylo možno klást autorském týmu prostřednictvím webové služby Slido, která navíc umožnila hlasovat o již položených otázkách. Pokud stejná otázka zajímala více sledujících, mohli ji tak hlasováním upřednostnit.

Videozáznamy z projednávání projektu: úterý 26. ledna https://stream.c-budejovice.cz/Parkovani3_1.html a čtvrtek 28. ledna https://stream.c-budejovice.cz/Parkovani3_2.html

Odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) k provozovanému parkovacímu systému ve městě jsou dostupné na portálu Parkování v Českých Budějovicích.

 

Foto z online projednání 26.1.2021

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 27. 9. 2021.