Parkovací zóny vstupují do druhé etapy

V průběhu října a v první polovině listopadu bylo postupně realizováno nové dopravní značení v souvislosti s připravovaným zavedením II. etapy parkovacích zón na Pražském předměstí – oblast severozápad. „Od 25.11. do 30.11. bude postupně uváděno připravené dopravní značení do platného stavu. S tím souvisí, mimo jiné, i změny jednosměrnosti -  např. ulice Neplachova v úseku U Trojice – Čéčova, Čéčova od Průběžné – U Trojice, Zachariášova, dále odstranění dopravních značek upravujících přednosti v jízdě na křižovatkách v rámci Zón s dopravním omezením - max. rychlost 30km/hod. a zákaz stání mimo vyznačená parkoviště, v některých úsecích vyhrazení míst pro vozidla integrovaného záchranného systému, ve vybraných úsecích změna strany parkování, zřízení výhyben v úzkých ulicích a zejména zavedení nového režimu parkovacích stání - rezidentně abonentní nebo smíšený – pro rezidenty i návštěvníky,“ upozorňuje náměstek primátora Viktor Lavička.  

Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost nově instalovanému dopravnímu značení, sledovali přenosné dopravní značení a dbali pokynů Městské policie.

Do konce listopadu bude probíhat, v závislosti na klimatických podmínkách, dokončování vodorovného a svislého dopravního značení, postupné osazení nových parkovacích automatů a jejich připojení tak, aby mohl být systém spuštěn do provozu od 1. 12. 2019.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 21. 11. 2019.