Parkoviště na Šumavě čeká na opravu

Opravu povrchu stávajícího parkoviště u domů Větrná č.p.8,10,12,14 se týká plochy 500m2. „Navržené stavební úpravy spočívají v odstranění původních konstrukčních vrstev parkoviště, odstranění silničních obrubníků a osazení nových. Na některých místech dojde k výškové úpravě mříží uličních vpustí. Na opraveném parkovišti vzniknou varovné pásy a dojde tam k napojení na přístupové chodníky k panelovým domům. Součástí stavby je i oprava chodníku. Plochy veřejné zeleně budou vyčištěny od kamenů, dosypány zeminou do vyhovujícího stavu a osety travním semenem,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Stavba za více než jeden milion korun začne 5. srpna a potrvá maximálně 40 dní. Omezení budou dočasná, parkování v celém rozsahu plochy bude jen krátkodobé.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 23. 7. 2019.