Peníze od banky použije město na nákup polohovacích lůžek

Šek na sto padesát tisíc korun obdrželi primátor města Miroslav Tetter a starosta města Český Krumlov František Mikeš od Oberbanky u příležitosti její slavnostní prezentace v kraji, která se konala v Jízdárně českokrumlovského zámku. "Tyto peníze použijeme na dovybavení pečovatelské jednotky Domova důchodců U Hvízdala v krajském městě. Částka by měla postačit na zakoupení pěti polohovacích lůžek pro trvale ležící pacienty," konkretizoval primátor Tetter využití finančního daru. "Osobně hodnotím čin banky jako velmi dobré gesto mimo jiné také proto, že spolu sousedíme na náměstí a budoucí možná spolupráce není vyloučena," dodal.