Personální a technické zajištění managementu IPRM

Předmětem projektu je personální a technické zabezpečení realizace IPRM Levý břeh Vltavy města České Budějovice. Je vytvořen tým, který se podílí na řízení a administraci dílčích projektů.

Projekt byl rozdělen na 2 samostatně realizované rojekty:

Personální a technické zajištění managementu IPRM (01340)

(příprava a realizace projektu 2007 - 2011)

Celkové výdaje projektu: 2 329 597,47 Kč

Dotace: 1 729 010,06  Kč

 

Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348)

(příprava a realizace projektu 2010 - 2015)

Celkové výdaje projektu: 1 828 318,90 Kč

Dotace: 1 436 353,79  Kč

 

 

www.europa.eu