Personální a technické zajištění managementu IPRM 2011

Předmětem projektu bylo personální a technické zabezpečení IPRM Levý břeh Vltavy města České Budějovice.


Byl vytvořen tým, který se podílel na řízení a administraci jednotlivých dílčích projektů i celého IPRM.


Celkový rozpočet: 1 828 318,90 Kč


Dotace: 1 436 353,79 Kč