Piktogramů přibude

Počet nehod cyklistů s chodci na smíšených stezkách přibývá.

„Neradostnou bilanci by možná pomohly zmírnit informační piktogramy, kterých je už po městě několik. Chodci si neuvědomují, že smíšená stezka pro pěší a cyklisty není chodník, ale platí pro ni podobná pravidla jako pro silnici,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že právě na toto téma bylo z podnětu Policie ČR svoláno jednání.

Pohyb pěších i kolařů je definován v zákoně o silničním provozu č. 361/2000 Sb. § 53 odst. 3. Píše se v něm, že tam, kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

„Ovšem pochopitelně ne každý je zákona znalý a je docela pravděpodobné, že když člověk piktogram vidí přímo na vozovce, dokáže se lépe orientovat a situaci zcela spontánně přizpůsobit,“ odhaduje náměstkyně. „Na společné schůzce bylo dohodnuto, že v první etapě se vyznačí jako zkušební úsek lávka přes slepé rameno Malše – Kaufland – ulice Na Zlaté stoce. Uvidíme, jestli se tato novinka ujme.“