Plán prací na ÚP ČB v roce 2021

Předpokládaný harmonogram postupu prací nového ÚP ČB v roce 2021

Úkon

do termínu
Předání zadání ÚP ČB 14. 01. 2021

1. pracovní schůzka – oblast dopravy

24. 02. 2021

2. distanční pracovní schůzka - oblast dopravy

08. 04. 2021

3. pracovní schůzka – ochrana přírody a životního prostředí

28. 04. 2021

4. distanční pracovní schůzka - technická infrastruktura

02. 06. 2021

5. pracovní schůzka – urbanistická koncepce, zastavěné plochy

červen
6. pracovní schůzka - plochy vyžadující podrobnější řešení červen - červenec
7. pracovní schůzka - závěrečná prezentace rozpracovaného návrhu ÚP srpen
Předání 2. etapy Návrh ÚP pro společné jednání 14. 10. 2021
Jednání pracovní skupiny o návrhu ÚP za účasti Ing. arch. Grasseho a zpracovatele ÚP říjen

Jednání komise pro ÚP o návrhu ÚP ČB za účasti Ing. arch. Grasseho a zpracovatele ÚP

říjen
Oznámení společného jednání o návrhu ÚP dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb. veřejnou vyhláškou do konce roku 2021

 

 

Stránka byla upravena 24. 6. 2021.