Plavecký stadion

Adresa:  Sokolský ostrov 4, 370 01 České Budějovice

Podrobné informace o provozu plaveckého stadionu, možnostech pronájmu a využití včetně potřebných kontaktů najdete na stránkách příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

Historie plaveckého stadionu

Záměr vybudovat krytou plovárnu byl formulován v druhé polovině 50-tých  let. V roce 1958 byl tento záměr konkretizován veřejnou architektonickou soutěží, z níž vyšel vítězně návrh ing. arch. B. Böhma. Tento výběr vycházel ze skutečnosti , že tento návrh byl nejen progresivní po architektonické stránce, ale také rozhodující měrou, že citlivě komponoval hmotu stadiónu do velmi pohledově exponovaného území města na samé hranici historického jádra a řeky Vltavy. Vlastní realizace stavby probíhala v letech 1965 – 1971 nákladem 28 mil. Kč. Vybudoval se areál s padesátimetrovým bazénem, dětským bazénem, skokanským bazénem, tribunou pro 700 diváků, saunami, bufetem, vanovými lázněmi, který se stal pýchou města a ve své době svým architektonickým řešením byl ve střední Evropě unikát především díky lanovému zavěšení střechy ve tvaru hyperbolického paraboloidu.

Po čtvrtstoletí nepřetržitého provozu byla v roce 1995 zahájena rekonstrukce objektu plaveckého stadiónu. Vlastní rekonstrukce byla prováděna se záměrem, aby původní architektonické řešení zůstalo v maximální míře zachováno. Vznikl moderní areál s rozšířenými doprovodnými službami a novým zázemím. Především byl nově vybudován krytý tobogán v délce 69 m. Rekonstrukce, jejímž investorem bylo město České Budějovice skončila v říjnu 1998 s celkovým nákladem 183 mil. Kč.