Pneumatiky a zpětný odběr

 

Občané nevozte pneumatiky na sběrný dvůr. Není to komunální odpad, jde zde o zpětný odběr (64,8 kB).

Místa zpětného odběru pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

 V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA).

Individuálně plnící výrobci/dovozci vytvářejí svá sběrná místa pro pneumatiky, přičemž sběrnou síť provozuje i uvedený kolektivní systém ELTMA.

 Existují  dva seznamy míst pro zpětný odběr pneumatik.  Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA je souborem adres provozovatelů, se kterými má smlouvu o zřízení místa zpětného odběru kolektivní systém ELTMA: https://www.eltma.cz/sberna-mista

Na webových stránkách MŽP naleznete také seznam povinných osob včetně informace, zda plní své povinnosti účastí v kolektivním systému nebo samostatně.

V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).