Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020

Dotační program v oblasti služeb péče o děti do 6 let věku

Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020

Na základě Směrnice 3/2019 - Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecních pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 25.11.2019 usn. č. 1520/2019

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020

 

Výzva:

     Výzva

 

Přílohy:

    Čestné prohlášení o bezúhonnosti

    Čestné prohlášení o spolufinancování

    Prohlášení o partnerství

    Vzor veřejnoprávní smlouvy

    Formulář konečného vyúčtování projektu

    Příručka uživatele

 

V případě, že je dotace poskytnuta na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné při podpisu smlouvy doložit:

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

 

 

 

 

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Johana Fuxová, 10. 12. 2019.