Pohřební insignie Přemysla Otakara II. a kopie císařské koruny míří do Českých Budějovic

 

Významné 750. výročí založení Českých Budějovic připomene celá řada akcí. Řadí se k nim i mimořádné výstavy.

Pohřební insignie krále Přemysla Otakara II. budou veřejnosti přístupné od 11. do 23.3. 2015 v radniční výstavní síni, a to denně od 9.00 do 18.00 hodin včetně sobot a nedělí. Stejné časy platí i pro kopii císařské koruny, kterou lidé mohou obdivovat od 25. do 31.3. 2015 rovněž v radniční výstavní síni. Vstup je zdarma a všechny zájemce o historii srdečně zveme,“ říká primátor Jiří Svoboda.