Pokračující výstavba dálnice D3 si vyžádá uzavírky komunikací

Příjezdová komunikace od Vidova k ulicím K Tůním, Pod Drahou a K Jezu zůstane uzavřena od 6. dubna do 31. srpna 2021. Kvůli výstavbě dálnice D3, konkrétně vybudování nového železničního náspu a překládce železniční tratě, bude obsluha zajištěna po provizorní komunikaci podél železnice s výjezdem k ulici Za Tratí. Po dokončení této uzavírky, kdy bude postavena nová příjezdová komunikace od kruhového objezdu D3, se tato provizorní cesta vrátí do původního stavu. Práce budou prováděny postupně, a to s uzavírkami ulice Pod Drahou do 15. května v úseku mezi železničním přejezdem a ulicí Za Tratí a následně se uzavře i přejezd včetně navazující komunikace do Vidova, a to až do 31. srpna 2021.

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 6. 4. 2021.