Úřední deska

Pokyn Hejtmana Jčk č. 51

Pokyn Hejtmana Jčk č. 51 k distribuci AG testů do škol a školských zařízení.

Vyvěšeno: 
17.05.2021