Policie bude dohlížet nad dodržováním pořádku

Nejvyšší místní  představitele Policie ČR a Městské policie pozval k jednání primátor Miroslav Tetter. Společně řešili  další kroky, jež by měly vést ke zlepšení situace v českobudějovickém sídlišti Máj. „Počet oprávněných stížností na stále se zhoršující stav, který se  týká  především nedodržování pořádku a bezpečnosti v tomto sídlišti, výrazně narůstá. Téměř každý den se tady musejí řešit různé prohřešky nepřizbůsobivých obyvatel, od nočního hluku přes různé jiné excesy až třeba k verbálním a fyzickým napadením. Proto jsem požádal představitele policie o zvýšený dohled v této lokalitě, což mi také přislíbili,“říká primátor Tetter s tím, že by se stávající problémy měly v co nejkratší možné době minimalizovat. „S tím by ale mohli také pomoci sami občané, poněvadž téměř všechny domy v sídlišti jsou v soukromém vlastnictví, takže se dá předpokládat, že si okolí svého bydliště budou hlídat a upozorní na některé jevy. Třeba na to, že se v bytě vyskytují přistěhovalci, kteří tam vůbec nejsou hlášeni a podobně,“dodává primátor.