Poplatek za odpad se nemění

Zastupitelstvo města rozhodlo, že se v příštím roce nezvedne výše poplatku za komunální odpad. Občané tedy v roce 2014 zaplatí 680 korun za osobu a kalendářní rok, stejně jako letos.

„Při stanovování výše poplatku je určující zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Pokud bychom vycházeli z výpočtu, který tento zákon stanovuje, může maximální výše poplatku za komunální odpad na území Českých Budějovicích činit až 815 korun za osobu,“ říká 1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek Miroslav Joch (ČSSD).

Vlastní výpočet výše poplatku je poměrně složitý. „Zákon stanoví, že maximální sazba může být až 1000 korun. Tato sazba je tvořena dvěma složkami - částkou 250 korun a částkou stanovenou na základě skutečných nákladů obce z předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného odpadu, maximálně však 750 korun. Reálné náklady obce činily v roce 2012 54,5 miliónu korun. Při stanovení výše této složky vycházíme z nákladů z roku 2012, protože ty letošní budeme znát nejdříve v únoru příštího roku. Pokud tuto částku rozúčtujeme na 94 571 osob s pobytem na území města a 1939 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, představují skutečné náklady částku 565 korun. Pokud bychom k této sumě přičetli 250 korun pevné složky, dostaneme maximální možnou sazbu poplatku, kterou by obec mohla stanovit, a ta je ve výši 815 korun,“ vysvětlil náměstek Miroslav Joch.